Korrigerad årsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756. På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då den centrala staden vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. Forskare vid Stockholms universitet har därför korrigerat Stockholms temperaturserie främst med hänsyn till att staden blivit varmare sedan 1870-talet.

De nyare uppmätta värdena har justerats nedåt för att motsvara gångna tiders mer lantliga miljö. Korrigeringar har också gjorts för äldre mätinstruments placering och noggrannhet. Läs mer om hur denna s.k. homogenisering av temperaturdata har gjorts på webbplatsen för Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, se länk till höger.

Data har hämtats från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, där Anders Moberg har sammanställt datasetet. Indikatorn redovisar årsmedelvärden samt glidande 10-års- och 30-årsmedelvärden. I diagramvyn nedan kan man klicka i rutan "Välj medelvärdestyp" för att visa de olika tidsserierna.

Korrigerad årsmedeltemperatur vid Observatorielunden
Datakälla: Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet

Kommentar

Medeltemperaturen har ökat både i Stockholm och i resten av världen sedan mitten av 1800-talet. Den globala medeltemperaturen ökade enligt IPCC med 0,85 grader under perioden 1880 till 2012. 2016 var det hittills varmaste året som har uppmätts globalt.

Dataserien med glidande 30-års medelvärde visar en kontinuerligt stigande årsmedeltemperatur i Stockholm sedan 1990-talet. Årsmedeltemperaturen i Stockholm nådde sitt högsta värde 2014 och 2018. Stora delar av sommaren 2018 var extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm.

Indikator TEMA.1.2.2
Senast uppdaterad: 2019-10-25

Länkar

Mer information