Solinstrålning

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den inkommande solinstrålningen påverkas främst av molnigheten. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden
Färgruta Årsvärden
Färgruta Största sedan 1922
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Minsta sedan 1922
Datakälla: SMHI

Kommentar

Solinstrålningen under 2016 var över medelvärdet för referensperioden 1961-1990. För perioden efter år 2000 har solinstrålningen för de flesta år varit något över medelvärdet.
Indikator TEMA.1.2.7
Senast uppdaterad: 2017-04-03