Solinstrålning

Solinstrålningen registreras vid SMHI:s mätstation i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den inkommande solinstrålningen påverkas främst av molnigheten. Den vetenskapliga benämningen är globalstrålning (kortvågig inkommande solstrålning), och mäts i kWh/m².

Det årliga normalvärdet för referensperioden 1961-1990 är 970 kWh/m².

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Solinstrålningen under 2018 var långt över medelvärdet för referensperioden 1961-1990. För perioden efter år 2000 har solinstrålningen för de flesta år varit något över medelvärdet.
Indikator TEMA.1.2.7
Senast uppdaterad: 2019-03-29