Månadsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Indikatorn visar förändringar i månadsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. I diagramvyn nedan kan man ändra månad, genom att klicka i rutan "Välj månad" i diagrammet. Under fliken "Jämför" visas medeltemperaturen för respektive månad det senaste året.

En jämförelse mellan referensperioden 1961-1990 och perioden 1991-2017 visar att medeltemperaturen har ökat för de flesta av årets månader. För att se diagram över jämförelse mellan perioderna månadsvis, klicka på länk "Månadsmedeltemperatur Stockholm".

Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Statistiken visar att det skett stora förändringar i medeltemperatur sedan 1900-talets början i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla årstider, där ökningen har varit störst under vinterhalvåret.

För referensperioden 1961-1990 var februari årets kallaste månad i Stockholm med en medeltemperatur på -3,0°C. Övriga månader med en medeltemperatur under noll var december och januari. Årets varmaste månad var juli med en medeltemperatur på 17,2°C, följt av augusti och juni.

När man jämför tidsperioden 1961-1990 med 1991-2017 framgår att medeltemperaturen har ökat för nästan alla månader, se diagram under "Månadsmedeltemperatur Stockholm". För vintermånaderna har temperaturen ökat mest i februari, med 1,8°C när man jämför de två tidsperioderna. Men temperaturen har ökat mycket i juli och augusti också, 1,4°C för båda månaderna. Endast juni månad uppvisar en minskning, med 0,2°C. Medeltemperaturen i oktober är i stort sett oförändrad.

Indikator TEMA.1.2.12
Senast uppdaterad: 2018-11-12

Dokument

Nyheter

Mer information