Vatten

Badvatten Sjöar, Kustvatten Vattendrag

Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten är hårt belastade av mänsklig aktivitet. Stockholms stad genomför nu ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i alla stadens 23 vattenförekomster. Senast 2027 ska Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. Här kan du följa resultatet av arbetet.

Nyheter

Huvudområde TEMA.3
Senast uppdaterad: 2017-10-06
Kontakt

Dokument

Artiklar