Kustvatten

Här redovisas miljötillstånd och åtgärdsarbete för Stockholms del av Östersjön.

Vattenförekomsterna Brunnsviken, Strömmen och Lilla Värtan sammanfattas här under benämningen Kustvatten. Med Strömmen avses här vattenområdet från Stockholms ström och Karl Johanslussen i väster till Blockhusudden i öster samt Hammarby Sjö och Djurgårdsbrunnsviken. Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken.

Delområde TEMA.3.2
Senast uppdaterad: 2017-03-28
Kontakt

Nyheter

God vattenkvalitet värt miljarder för stockholmarna

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är mycket värdefullt för Stockholms invånare. En ny rapport som staden låtit göra visar att stockholmarna värderar god vattenkvalitet så högt att det trots kostnaderna är en samhällsekonomisk vinst att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

Dokument