Lilla Värtan


Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Vattenförekomsten Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken. Välj ett vattenområde nedan för att läsa mer om miljötillstånd och åtgärdsarbete.

Fakta om miljön

Delområde TEMA.3.2.3
Senast uppdaterad: 2017-03-16
Kontakt