Lilla Värtan


Flygbild Lilla Värtan. Foto: Lennart Johansson
Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god
Vattenförekomsten Lilla Värtan sträcker sig från Fjäderholmarna i öster till Edsviken i norr och innefattar även Husarviken. Välj ett vattenområde nedan för att läsa mer om miljötillstånd och åtgärdsarbete.

Vattenområden

Vattenområde TEMA.3.2.3
Senast uppdaterad: 2021-01-18

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.