Samarbeten och projekt

I arbetet med att uppnå god vattenstatus deltar staden i ett antal projekt tillsammans med andra aktörer inom forskning, myndigheter och näringsliv.

Samarbetsprojekt Stockholms stad deltar i

VINNWATER: Kompetenscentrum för dagvatten

Genom kompetenscentrumet VINNWATER vid Luleå Tekniska Universitet ska banbrytande ny kunskap inom dagvattenområdet utvecklas i samarbete med forskare, samhälle och näringsliv. Stockholms stad är partner i projektet.

Forskning om renare dagvatten på en begränsad yta

Luleå Tekniska Universitet genomför nu ett forskningsprojekt, Yteffektiv dagvattenrening, i samarbete med bland annat Stockholms stad för att hitta bättre lösningar för att rena dagvattnet på den begränsade yta som finns i tättbebyggda städer.

Anonyma källor till förorening av dagvatten

Vilka olika källor finns till förorening av dagvattnet i stadsmiljön? Stockholms stad ingår i ett forskningssamarbete med Luleå Tekniska Universitet inom ramen för forskningsprojektet Anonyma källor.
Delområde TEMA.3.10
Senast uppdaterad: 2017-04-18

Fler samarbeten - kemikalier

Projekt ska hitta metoder att övervaka miljögifter

Vilka miljögifter är det som påverkar människors hälsa, och hur kan vi bäst följa upp hur mycket hälsofarliga kemikalier vi utsätts för? Stockholms stad har inlett ett projekt där forskare ska ta fram sätt att hitta indikatorer för stadens kemikaliearbete.