Energi

Energiförsörjningen i Stockholm baseras i allt högre utsträckning på förnybar energi. Uppvärmningsbehovet täcks till 80 procent av fjärrvärme och till 15 procent av el. Mängden el som används inom hushåll och näringsliv är tämligen oförändrad samtidigt som befolkningen ökar.

Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska växthuseffekten. Vi behöver förändra och ställa om energisystemen, byta fossilt mot förnybart, men även effektivisera energianvändningen i samhället.

Tema TEMA.8
Senast uppdaterad: 2019-09-26

Dokument

Solstaden i Järva

En utvärdering av Stockholm stads satsning på solceller. Rapport från Stockholms miljöförvaltning 2016.