Trafikbarometern

Stockholmarna gör tillsammans två miljoner resor varje dygn. De negativa konsekvenserna av vägtrafiken är trängsel, luftföroreningar och klimatpåverkan. Allt fler cyklar och åker kollektivt. Fossildrivna fordon är vanligast, men andelen miljöfordon och miljöbränslen ökar.
Tema TEMA.7
Senast uppdaterad: 2021-02-17
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Trafikkontoret