Motorfordon och trängselskatt

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén

Sedan 90-talet har biltrafiken minskat i innerstaden men ökat utanför innerstaden.

Trafikmätningar

Trängselskattesnittet, årsvärden

Indikator TEMA.7.5.1 Fordonspassager över trängselskattesnittet - årsmedelvärden
Senaste värdet: 357000 Fordon/dygn2015
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015

Körsträckor och bilinnehav

Körsträckor med bil

Indikator TEMA.7.5.6 Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Senaste värdet: 558 mil/invånare2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Bilinnehav

Indikator TEMA.7.5.7 Bilinnehav per 1000-invånare
Senaste värdet: 372 antal/1000 inv2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000

Andel tungstarka bilar

Indikator TEMA.7.5.8 Andel tunga och starka bilar i trafik.
Senaste värdet: 38 %2015
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000

Andel lättsvaga bilar

Indikator TEMA.7.5.9 Andel lätta och svaga bilar i trafik.
Senaste värdet: 14 %2015
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Delområde TEMA.7.5
Senast uppdaterad: 2018-02-23
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument