Motorfordon och trängselskatt

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén
Sedan 90-talet har biltrafiken minskat i innerstaden men ökat utanför innerstaden.

Trafikmätningar

Trängselskattesnittet, årsvärden

IndikatorTEMA.7.5.1 Fordonspassager över trängselskattesnittet - årsmedelvärden
Senaste värdet: 310000 fordon/dygn2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Tung trafik i innerstaden

IndikatorTEMA.7.5.15 Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar och bussar
Senaste värdet: 17459 2019
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Vägtrafikarbete totalt i staden

IndikatorTEMA.7.5.14 Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn
Senaste värdet: 10360000 km/dygn2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016

Körsträckor och bilinnehav

Körsträckor med bil per person

IndikatorTEMA.7.5.6 Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Senaste värdet: 540 mil/invånare2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Bilinnehav

IndikatorTEMA.7.5.7 Bilinnehav per 1000-invånare
Senaste värdet: 361 antal/1000 inv2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Dubbdäck

Andel bilar med dubbdäck

IndikatorTEMA.7.5.16 Andel personbilar med dubbdäck i Stockholmsområdet.
Senaste värdet: 50 %2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005

Kartor

Trafikflöden i Stockholm

TemaTEMA.7.5.1 Trafikflödeskartan innehåller heltäckande uppgifter om trafikmängder i Stockholm för 2014. Trafikflödet redovisas som årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD) och omfattar samtliga motorfordon.
Tema TEMA.7.5
Senast uppdaterad: 2021-01-14
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Tema

Dokument