Motorfordon och trängselskatt

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén
Sedan 90-talet har biltrafiken minskat i innerstaden men ökat utanför innerstaden.

Trafikmätningar

Trängselskattesnittet, årsvärden

IndikatorTEMA.7.5.1 Fordonspassager över trängselskattesnittet - årsmedelvärden
Senaste värdet: 310000 Fordon/dygn2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Vägtrafikarbete totalt i staden

IndikatorTEMA.7.5.14 Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn
Senaste värdet: 10500000 km/dygn2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016

Lastbilstrafik i innerstaden

IndikatorTEMA.7.5.15 Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar
Senaste värdet: 18191 2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015

Körsträckor och bilinnehav

Körsträckor med bil per person

IndikatorTEMA.7.5.6 Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Senaste värdet: 560 mil/invånare2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Bilinnehav

IndikatorTEMA.7.5.7 Bilinnehav per 1000-invånare
Senaste värdet: 370 antal/1000 inv2018
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000

Kartor

Trafikflöden i Stockholm

TemaTEMA.7.5.1 Trafikflödeskartan innehåller heltäckande uppgifter om trafikmängder i Stockholm för 2014. Trafikflödet redovisas som årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD) och omfattar samtliga motorfordon.
Tema TEMA.7.5
Senast uppdaterad: 2019-08-30
Ansvarig organisation
Kontakt
Tema

Dokument