Cykeltrafik


Foto: Pär Olsson

Cykelmätningar visar på en kraftig ökning av antalet cyklande. Stadens cykelfrämjande åtgärder tillsammans med en ökad hälsotrend och miljömedvetenhet kan ligga bakom ökningen.

Indikatorer

Innerstadssnittet cykel

Indikator TEMA.7.2.1 Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).

Kartverktyg

Delområde TEMA.7.2
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument