Cykeltrafik


Foto: Pär Olsson
Cykelmätningar visar på en kraftig ökning av antalet cyklande. Stadens cykelfrämjande åtgärder tillsammans med en ökad hälsotrend och miljömedvetenhet kan ligga bakom ökningen.

Indikatorer

Kartverktyg

Tema TEMA.7.2
Senast uppdaterad: 2019-09-04
Ansvarig organisation
Kontakt
Tema

Dokument

Cykelplan 2012

Cykelplanen konkretiserar och förtydligar de delar i Framkomlighetsstrategin som rör cykeltrafik och är ett viktigt styrdokument. Planen identifierar åtgärder som kan leda till förbättrade förutsättningar för ökad cykling och en bättre sammanlänkning av stadens olika delar.