Företag och verksamheter

Tema

Miljöledningssystem och certifiering

TemaTEMA.11.1 Allt fler företag och verksamheter i Stockholm arbetar strukturerat med miljöfrågor. Certifiering och diplomering finns för många olika verksamheter.

Miljösektorns omfattning

TemaTEMA.11.2 Miljösektorn växer i Stockholm. Antalet arbetsställen, omsättningen och exporten har alla ökat betydligt sedan 2003.
Tema TEMA.11
Senast uppdaterad: 2019-05-03