Företag och verksamheter

Fakta om miljön

Miljöledningssystem och certifiering

Delområde TEMA.11.1 Allt fler företag och verksamheter i Stockholm arbetar strukturerat med miljöfrågor. Certifiering och diplomering finns för många olika verksamheter.

Miljösektorns omfattning

Delområde TEMA.11.2 Miljösektorn växer i Stockholm. Antalet arbetsställen, omsättningen och exporten har alla ökat betydligt sedan 2003.
Huvudområde TEMA.11
Senast uppdaterad: 2017-03-10