Miljöledningssystem och certifiering

Allt fler företag och verksamheter i Stockholm arbetar strukturerat med miljöfrågor. Certifiering och diplomering finns för många olika verksamheter.

Indikatorer

Tema TEMA.11.1
Senast uppdaterad: 2019-12-05