Stockholmarna och miljön

Invånarna om miljön Miljöintresse och kunskaper Miljömedveten konsumtion

Här redovisas några övergripande indikatorer om Stockholmarnas miljöintresse, kunskaper och miljövanor. Uppgifterna kommer från enkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, som miljöförvaltningen genomför vart tredje år.

Fakta om miljön

Invånarna om miljön

Delområde TEMA.10.1 Nära 7 av 10 stockholmare anser att Stockholms miljö avseende mark, luft och vatten är bra. Utsläpp av växthusgaser, kemikalieutsläpp och gifter upplevs som de största miljöproblemen.

Miljöintresse, oro och kunskaper

Delområde TEMA.10.2 7 av 10 stockholmare är intresserade av miljöfrågor. Nära 8 av 10 oroar sig för den framtida miljöutvecklingen.

Miljömedveten konsumtion

Delområde TEMA.10.4 Stockholmarna har blivit mer miljömedvetna och det visar sig i deras inköp. Fler och fler köper miljö- eller rättvisemärkta livsmedel och andra varor. Andelen som oftast äter vegetariskt ökar.

Medborgarenkät

Enkät om miljö och miljövanor i Stockholm

Vart tredje år genomför Miljöförvaltningen en enkätundersökning om miljö och miljövanor i Stockholm. Den ger svar på hur stockholmarnas attityder, kunskaper och vanor kring miljön ser ut och förändras över tiden.
Huvudområde TEMA.10
Senast uppdaterad: 2017-01-24
Kontakt

Dokument

Medborgarenkät 2001

Så upplever stockholmarna sin stad. Med perspektiv på hållbar utveckling i stadsdelarna.