Avfall och återvinning

I Stockholm, liksom i hela Sverige, har det skett en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin. Deponeringen har minskat medan materialåtervinningen och den biologiska återvinningen har ökat. De senaste åren har även mängden avfall per person minskat i Stockholm.
Tema TEMA.9
Senast uppdaterad: 2019-11-15