Avfall och återvinning

Avfallsmängder Sorteringsvanor Nedskräpning

I Stockholm, liksom i hela Sverige, har det skett en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin. Deponeringen har minskat medan materialåtervinningen och den biologiska återvinningen har ökat. De senaste åren har även mängden avfall per person minskat i Stockholm.

Huvudområde TEMA.9
Senast uppdaterad: 2017-10-27