Avfallsmängder och behandlingsmetoder

Insamling av returpapper
Insamling av returpapper

Mängden hushållsavfall per person minskar i Stockholm. Mer än 90 procent av avfallet utnyttjas för energiåtervinning eller materialåtervinning.

Indikatorer

Mängd insamlat avfall

Indikator TEMA.9.1.1 Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Behandling av avfall

Indikator TEMA.9.1.2 Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Delområde TEMA.9.1
Senast uppdaterad: 2017-06-19