Avfallsmängder och behandlingsmetoder

Insamling av returpapper
Insamling av returpapper
Mängden hushållsavfall per person minskar i Stockholm. Mer än 90 procent av avfallet utnyttjas för energiåtervinning eller materialåtervinning.

Indikatorer

Mängd insamlat avfall

IndikatorTEMA.9.1.1 Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 428 kg/person2017

Behandling av avfall

IndikatorTEMA.9.1.2 Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Avfall som materialåtervinns

IndikatorTEMA.9.1.4 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 27 %2017

Matavfall till biologisk behandling

IndikatorTEMA.9.1.5 Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 21 %2017

Mängd avfall till deponi

IndikatorTEMA.9.1.7 Mängd deponirest från hushåll
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 13 kg/person2017
Tema TEMA.9.1
Senast uppdaterad: 2018-11-22