Avfallsmängder och behandlingsmetoder

Insamling av returpapper
Insamling av returpapper
Mängden hushållsavfall per person minskar i Stockholm. Mer än 90 procent av avfallet utnyttjas för energiåtervinning eller materialåtervinning.

Indikatorer

Avfallsmängder

IndikatorTEMA.9.1.1 Mängd insamlat avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 415 kg/person2018

Mängd mat- och restavfall

IndikatorTEMA.9.1.9 Insamlad mängd mat- och restavfall i Stockholm jämfört med andra kommuner.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 242 kg/person2018

Behandling av avfall

IndikatorTEMA.9.1.2 Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Avfall som materialåtervinns

IndikatorTEMA.9.1.4 Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 26 %2018

Matavfall till biologisk behandling

IndikatorTEMA.9.1.5 Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 25 %2018

Mängd avfall till deponi

IndikatorTEMA.9.1.7 Mängd hushållsavfall till deponering
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 9,5 kg/person2018
Tema TEMA.9.1
Senast uppdaterad: 2020-03-04