Nedskräpning

Stockholmarna har blivit bättre på att slänga skräpet där det hör hemma. Nedskräpningen i Stockholm har minskat sedan mätningarna startade 2009.
I Stockholm och i flera andra kommuner genomförs regelbundna mätningar av nedskräpningen. Mätningen genomförs av SCB på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.

Indikatorer

Nedskräpning i gatumiljö

IndikatorTEMA.9.5.1 Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per skräptyp.

Klotter, nedskräpning och skadegörelse

IndikatorTEMA.9.5.3 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjd med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.
Tema TEMA.9.5
Senast uppdaterad: 2018-04-23