Nedskräpning

Städning av torg
Skräpplockning. Foto: Andreas Melin
Nedskräpningen i Stockholm varierar över åren utan någon tydlig trend.
I Stockholm och i flera andra kommuner genomförs regelbundna mätningar av nedskräpningen. Mätningen genomförs på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.

Indikatorer

Nedskräpning i gatumiljö

IndikatorTEMA.9.5.1 Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per skräptyp.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet: 6,0 2019

Skräpföremål per undersökningsområde

IndikatorTEMA.9.5.2 Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per undersökningsområde.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet: 6,0 2019

Klotter, nedskräpning och skadegörelse

IndikatorTEMA.9.5.3 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjd med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2004
Senaste värdet: 36 %2013

Skötsel och städning av parker och naturområden

IndikatorTEMA.9.5.4 Andel av invånarna som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 61 %2016
Tema TEMA.9.5
Senast uppdaterad: 2020-02-13