Nedskräpning i gatumiljö

Mätningen av skräpfrekvens genomförs på trottoarer, gångbanor och gågator i tre av Stockholms stadsdelar, Kungsholmen, Bromma och Farsta. Mätningen görs på omkring 200 platser i varje stadsdel och pågår under ett antal veckor. Mätningen genomförs av SCB på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.
Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per skräptyp.
Datakälla: HSR, SCB

Kommentar

Nedskräpningen i Stockholm har minskat sedan mätningarna startade 2009. Fimpar är den vanligaste skräptypen följt av papper och snus.

I gruppen övrigt skräp ingår metall, organiskt skräp, glas och glasspinnar. Tuggummi ingår inte i totalsumman eftersom det är ett komplicerat skräpslag att mäta och att städa bort.

Indikator TEMA.9.5.1
Senast uppdaterad: 2018-12-06

Dokument