Trafikolyckor

Varje år inträffar ca 4 000 trafikolyckor i Stockholmstrafiken. De tre vanligaste olyckstyperna är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor för motorfordon och singelolyckor bland cyklister.

Tillsammans står fall-, upphinnande- och cykelsingelolyckorna för två tredjedelar av alla olyckor som sker inom Stockholms stad. Under de senaste tio åren har 69 procent av alla trafikolyckor varit lindriga eller skadefria. I 27 procent av fallen har trafikanten skadats måttligt, vilket kan röra sig om skador som benbrott på armar eller ben. En liten andel av olyckorna är i regel allvarliga (3 procent) eller med dödlig utgång (0,3 procent).

Stockholm har ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och strävar efter att nå stadens egna trafiksäkerhetsmål och Nollvisionen. Stadens målsättning är att antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska ha minskat med 40 procent år 2020 (jämfört med medeltalet för 2006-2009). Under både 2015 och 2016 har antalet döda i trafikolyckor legat på en lägre nivå än vad programmet bedömt skulle kunna nås för år 2020.

Antal trafikolyckor

Skadade personer

Tema TEMA.7.7
Senast uppdaterad: 2018-05-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Tema

Dokument