Trafikolyckor

Varje år inträffar ca 4 000 trafikolyckor i Stockholmstrafiken. De tre vanligaste olyckstyperna är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor för motorfordon och singelolyckor bland cyklister.

Tillsammans står fall-, upphinnande- och cykelsingelolyckorna för två tredjedelar av alla olyckor som sker i staden. De allra flesta olyckor betecknas som lindriga (drygt 60 procent) medan en liten andel är allvarliga (4 procent) eller med dödlig utgång (0,3 procent).

Stockholm har ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och strävar efter att nå stadens egna trafiksäkerhetsmål och Nollvisionen. Stadens målsättning är att antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska ha minskat med 40 procent år 2020 (jämfört med medeltalet för 2006-2009). Under 2015 nåddes målet för minskandet av antalet omkomna i förtid.

Antal trafikolyckor

Skadade personer

Delområde TEMA.7.7
Senast uppdaterad: 2017-10-18
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument

Bilaga 2

Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar.

Bilaga 3

Olycksredovisning för hot spots.