Kollektivtrafik

Buss i full fart
SL-buss på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson
Andelen resenärer som reser kollektivt jämfört med bil har ökat under 2000-talet. Av resorna till innerstaden dominerar kollektivtrafiken helt.

Indikatorer

Resande till innerstaden

IndikatorTEMA.7.4.2 Antal resor till innerstaden en vardag kl 06-09. Fördelning mellan bil och kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i stadsdelen

IndikatorTEMA.7.4.5 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.
Tema TEMA.7.4
Senast uppdaterad: 2018-05-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Tema

Dokument