Kollektivtrafik

Buss i full fart
SL-buss på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson

Andelen resenärer som reser kollektivt jämfört med bil har ökat under 2000-talet. Av resorna till innerstaden dominerar kollektivtrafiken helt.

Indikatorer

Resande till innerstaden

Indikator TEMA.7.4.2 Antal resor till innerstaden en vardag kl 06-09. Fördelning mellan bil och kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i stadsdelen

Indikator TEMA.7.4.5 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.
Delområde TEMA.7.4
Senast uppdaterad: 2018-02-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument