Kollektivtrafik

Buss i full fart
SL-buss på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson

Andelen resenärer som reser kollektivt jämfört med bil har ökat under 2000-talet.

Enligt den senaste resvaneundersökningen (2015) gjordes 41 % av alla resor i Stockholms län med kollektiva färdmedel.

Indikatorer

Tema TEMA.7.4
Senast uppdaterad: 2020-05-12
Ansvarig organisation
Kontakt
Tema