Gångtrafik

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-Li
Stockholm är en fotgängarstad. Trettioåtta procent av alla resor inom staden görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett.

Indikatorer

Karta

Tema TEMA.7.3
Senast uppdaterad: 2018-11-21
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Tema

Dokument