Gångtrafik

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-Li

Stockholm är en fotgängarstad. Trettioåtta procent av alla resor inom staden görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett.

Indikatorer

Delområde TEMA.7.3
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument