Cykelpassager Innerstadssnittet

Indikatorn visar antalet cykelpassager över innerstadssnittet per vardag i maj/juni. Innerstadssnittet omfattar alla passager till och från innerstaden, totalt 14 mätpunkter. Mätningar har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren.

Sedan 2017 används en ny mätmetod (röd linje i diagrammet). Indikatorn beräknas som medianvärdet av helgfria vardagar under några veckor i slutet av maj och början av juni. Data hämtas framförallt från fasta mätstationer.

Tidigare mätmetod (orange linje) baseras på manuella mätningar. Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till stor del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod (blå linje).

Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter. 2018 observerades 85 962 cykelpassager över innerstadsnittet jämfört med 56 684 passager för 2017. 2017 var dock kallare och med mer nederbörd jämfört med 2018 (och 2016).
Femårsmedelvärdet för perioden 2014-2018 blev 65 790 cykelpassager. Det motsvarar en ökning med knappt 8% jämfört med femårsmedelvärdet för året innan.
Indikator TEMA.7.2.1
Senast uppdaterad: 2019-09-18
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt

Dokument