Cykelpassager Innerstadssnittet

Registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren. Indikatorn visar förändring över tid av antalet passager med cykel i de fasta mätpunkterna.

Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad under tiderna 7–9, 12–14 och 16–18. Under denna tid beräknas cirka 40-50 procent av dygnets cykeltrafik passera. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till en del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod. Innerstadssnittet omfattar alla passager till och från innerstaden, totalt cirka 14 mätpunkter.

Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).
Mätserie Senaste värdet Datum
Rullande femårsvärden  61100 2017
Årsvärden  56700 2017
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter. 2017 observerades 56 684 cykelpassager över innerstadsnittet jämfört med 75 894 passager för 2016. 2016 var ett rekordår för de manuella cykelmätningarna och kontoret gör bedömningen att minskningen 2016 sannolikt beror på kallare temperatur och mer nederbörd under mätperioden mot 2017.
Femårsmedelvärdet för perioden 2013-2017 blev 61 130 cykelpassager. Det motsvarar en minskning med drygt 2% jämfört med femårsmedelvärdet för året innan.
Tittar man på de fasta mätstationerna och årsbasis noterades dock en ökning av cykeltrafiken med 6%.
Indikator TEMA.7.2.1
Senast uppdaterad: 2018-05-24
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt

Dokument