Cykelpassager Innerstadssnittet

Registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren. Indikatorn visar förändring över tid av antalet passager med cykel i de fasta mätpunkterna.

Cyklisterna räknas en dag i maj/juni månad under tiderna 7–9, 12–14 och 16–18. Under denna tid beräknas cirka 40-50 procent av dygnets cykeltrafik passera. Eftersom cyklisterna endast räknas en gång per mätplats och år kan variationer till en del bero på väderleken. Vid jämförelser över tiden används därför ett rullande femårsvärde – medelvärdet under en femårsperiod. Innerstadssnittet omfattar alla passager till och från innerstaden, totalt cirka 14 mätpunkter.

Antal cykelpassager över innerstadssnittet (med rullande 5-års medelvärde).
Mätområde Datum Värde
Rullande femårsvärden 1984 27300
Rullande femårsvärden 1985 27300
Rullande femårsvärden 1986 28500
Rullande femårsvärden 1987 26500
Rullande femårsvärden 1988 23800
Rullande femårsvärden 1989 22500
Rullande femårsvärden 1990 20400
Rullande femårsvärden 1991 17600
Rullande femårsvärden 1992 19700
Rullande femårsvärden 1993 20200
Rullande femårsvärden 1994 20500
Rullande femårsvärden 1995 21200
Rullande femårsvärden 1996 23200
Rullande femårsvärden 1997 24500
Rullande femårsvärden 1998 24500
Rullande femårsvärden 1999 27100
Rullande femårsvärden 2000 28300
Rullande femårsvärden 2001 29700
Rullande femårsvärden 2002 30900
Rullande femårsvärden 2003 33200
Rullande femårsvärden 2004 32200
Rullande femårsvärden 2005 34500
Rullande femårsvärden 2006 37100
Rullande femårsvärden 2007 37800
Rullande femårsvärden 2008 42400
Rullande femårsvärden 2009 47500
Rullande femårsvärden 2010 50000
Rullande femårsvärden 2011 52300
Rullande femårsvärden 2012 56400
Rullande femårsvärden 2013 57800
Rullande femårsvärden 2014 57300
Rullande femårsvärden 2015 58800
Rullande femårsvärden 2016 62500
Rullande femårsvärden 2017 61100
Rullande femårsvärden 2018 65800
Årsvärden 1980 28700
Årsvärden 1981 22600
Årsvärden 1982 27000
Årsvärden 1983 32200
Årsvärden 1984 26200
Årsvärden 1985 28400
Årsvärden 1986 28800
Årsvärden 1987 17100
Årsvärden 1988 18500
Årsvärden 1989 19600
Årsvärden 1990 17800
Årsvärden 1991 15000
Årsvärden 1992 27400
Årsvärden 1993 21100
Årsvärden 1994 21200
Årsvärden 1995 21100
Årsvärden 1996 25400
Årsvärden 1997 33500
Årsvärden 1998 21300
Årsvärden 1999 34200
Årsvärden 2000 27200
Årsvärden 2001 32300
Årsvärden 2002 39600
Årsvärden 2003 32800
Årsvärden 2004 28900
Årsvärden 2005 38800
Årsvärden 2006 45300
Årsvärden 2007 43400
Årsvärden 2008 55800
Årsvärden 2009 54200
Årsvärden 2010 51200
Årsvärden 2011 57000
Årsvärden 2012 63600
Årsvärden 2013 62600
Årsvärden 2014 52100
Årsvärden 2015 58400
Årsvärden 2016 75900
Årsvärden 2017 56700
Årsvärden 2018 86000
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. Resultatet redovisas som ett femårsmedelvärde för att kompensera för den relativt stora variationen mellan enskilda år som kan bero på dåligt väder eller andra tillfälliga omständigheter. 2018 observerades 85 962 cykelpassager över innerstadsnittet jämfört med 56 684 passager för 2017. 2017 var dock kallare och med mer nederbörd jämfört med 2018 (och 2016).
Femårsmedelvärdet för perioden 2014-2018 blev 65 790 cykelpassager. Det motsvarar en ökning med knappt 8% jämfört med femårsmedelvärdet för året innan.
Indikator TEMA.7.2.1
Senast uppdaterad: 2018-09-06
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt

Dokument