Saltsjö-Mälarsnittet cykel


Foto: Pär Olsson

Registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren. Indikatorn visar förändring över tid av antalet passager med cykel i de fasta mätpunkterna.

Antal cykelpassager över Saltsjö-Mälarsnittet
Färgruta Rullande femårsvärden
Färgruta Årsvärden
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Resultat från cykelmätningarna visar en mycket kraftig ökning av antalet cyklister sedan början av 1990-talet. Trenden blev ännu starkare efter 2004. Mycket tack vare stadens satsning på ökat cyklande och de investeringar som gjorts under senare år. T.ex. nya cykelbanor, cykelfält och nya parkeringsmöjligheter.

Minskningen 2014 beror delvis på att mätningen gjordes tidigare i maj på grund av helger. Det var också något sämre väder än normalt under mätdagen.
Indikator TEMA.7.2.2
Senast uppdaterad: 2017-12-01
Kontakt