Cykelpassager Saltsjö-Mälarsnittet


Foto: Pär OlssonRegistreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren. Indikatorn visar förändring över tid av antalet passager med cykel i de fasta mätpunkterna.
Antal cykelpassager över Saltsjö-Mälarsnittet
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Resultat från cykelmätningarna visar en mycket kraftig ökning av antalet cyklister sedan början av 1990-talet. Trenden blev ännu starkare efter 2004. Mycket tack vare stadens satsning på ökat cyklande och de investeringar som gjorts under senare år. T.ex. nya cykelbanor, cykelfält och nya parkeringsmöjligheter.
Indikator TEMA.7.2.2
Senast uppdaterad: 2018-05-24
Kontakt