Saltsjö-Mälarsnittet cykel


Foto: Pär Olsson

Registreringar av antalet cykelpassager i Stockholms innerstad har genomförts kontinuerligt de senaste 30 åren. Indikatorn visar förändring över tid av antalet passager med cykel i de fasta mätpunkterna.

Antal cykelpassager över Saltsjö-Mälarsnittet
Mätområde Datum Värde
Rullande femårsvärden 1984 14800
Rullande femårsvärden 1985 11200
Rullande femårsvärden 1986 14400
Rullande femårsvärden 1987 7510
Rullande femårsvärden 1988 9720
Rullande femårsvärden 1989 11100
Rullande femårsvärden 1990 11000
Rullande femårsvärden 1991 6670
Rullande femårsvärden 1992 17600
Rullande femårsvärden 1993 11500
Rullande femårsvärden 1994 14100
Rullande femårsvärden 1995 17000
Rullande femårsvärden 1996 16500
Rullande femårsvärden 1997 18200
Rullande femårsvärden 1998 17700
Rullande femårsvärden 1999 20300
Rullande femårsvärden 2000 19800
Rullande femårsvärden 2001 19200
Rullande femårsvärden 2002 20600
Rullande femårsvärden 2003 21100
Rullande femårsvärden 2004 20200
Rullande femårsvärden 2005 20400
Rullande femårsvärden 2006 21800
Rullande femårsvärden 2007 22100
Rullande femårsvärden 2008 23000
Rullande femårsvärden 2009 26000
Rullande femårsvärden 2010 28300
Rullande femårsvärden 2011 30200
Rullande femårsvärden 2012 32200
Rullande femårsvärden 2013 34300
Rullande femårsvärden 2014 34400
Rullande femårsvärden 2015 34200
Rullande femårsvärden 2016 35000
Årsvärden 1980 13400
Årsvärden 1981 13900
Årsvärden 1982 10400
Årsvärden 1983 11400
Årsvärden 1984 14600
Årsvärden 1985 12400
Årsvärden 1986 13700
Årsvärden 1987 6380
Årsvärden 1988 9660
Årsvärden 1989 10000
Årsvärden 1990 10300
Årsvärden 1991 6180
Årsvärden 1992 19000
Årsvärden 1993 11700
Årsvärden 1994 14600
Årsvärden 1995 17600
Årsvärden 1996 17200
Årsvärden 1997 19300
Årsvärden 1998 16600
Årsvärden 1999 21500
Årsvärden 2000 18800
Årsvärden 2001 18300
Årsvärden 2002 23700
Årsvärden 2003 21800
Årsvärden 2004 17500
Årsvärden 2005 19900
Årsvärden 2006 26000
Årsvärden 2007 25100
Årsvärden 2008 26700
Årsvärden 2009 32100
Årsvärden 2010 31500
Årsvärden 2011 35600
Årsvärden 2012 35200
Årsvärden 2013 36900
Årsvärden 2014 32700
Årsvärden 2015 30300
Årsvärden 2016 38200
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Resultat från cykelmätningarna visar en mycket kraftig ökning av antalet cyklister sedan början av 1990-talet. Trenden blev ännu starkare efter 2004. Mycket tack vare stadens satsning på ökat cyklande och de investeringar som gjorts under senare år. T.ex. nya cykelbanor, cykelfält och nya parkeringsmöjligheter.

Minskningen 2014 beror delvis på att mätningen gjordes tidigare i maj på grund av helger. Det var också något sämre väder än normalt under mätdagen.
Indikator TEMA.7.2.2
Senast uppdaterad: 2017-12-01
Kontakt