Vägtrafikarbete totalt i staden

Vägtrafikarbete är ett mått som baseras på antal körda kilometer med alla typer av vägfordon. Beräkningen görs årligen i en modell där indata är det senaste årets mätningar av trafikflöden, huvudsakligen data från vecka 40-43 från slangmätningar och trängselskatteportaler. Trafikarbetet redovisas i fordonskilometer per vardagsdygn.

Målet är att vägtrafikarbetet ska minska med 0,2 procent per år fram till 2019.

Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn
Datakälla: Trafikkontoret, "Verktyg för skattning av trafikarbete version 3.2" samt mätdata från Trafikkontorets trafikdatasystem

Kommentar

Vägtrafikarbetet i Stockholm har ökat under senaste åren, främst på grund av en stor inflyttning, stark konjunktur och relativt oförändrade drivmedelspriser. Sedan 2015 har vägtrafikarbetet ökat åtta procent. Från föregående år är ökningen en procent.
Indikator TEMA.7.5.14
Senast uppdaterad: 2019-03-13
Kontakt