Vägtrafikarbete totalt i staden

Vägtrafikarbete är ett mått som baseras på antal körda kilometer med alla typer av vägfordon. Beräkningen görs årligen i en modell där indata är det senaste årets mätningar av trafikflöden, huvudsakligen data från vecka 40-43 från slangmätningar och trängselskatteportaler. Trafikarbetet redovisas i fordonskilometer per vardagsdygn.

Målet är att vägtrafikarbetet ska minska med 0,2 procent per år fram till 2019.

Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn
Datakälla: Trafikkontoret, "Verktyg för skattning av trafikarbete version 3.2" samt mätdata från Trafikkontorets trafikdatasystem
Indikator TEMA.7.5.14
Senast uppdaterad: 2018-04-05
Kontakt