Badvatten

Inom Stockholms stad finns 31 officiella strandbadplatser längs Mälarens stränder, Saltsjön och i mindre insjöar. Badvattenkvaliteten vid strandbaden är överlag god.
Större delen av vattnet i innerstaden klassas som hamnområde och där, samt i närheten av markerade kablar, råder badförbud.

Indikatorer

Badande vid Stockholms strandbad

IndikatorTEMA.3.4.4 Andel invånare som ofta eller ibland badar vid Stockholms stads strandbad under sommarhalvåret
Senaste värdet: 35 %2016
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007

Upplevd badvattenkvalitet, strandbad

IndikatorTEMA.3.4.5 Andel invånare som tycker att badvattenkvaliteten vid Stockholms stads strandbad är mycket eller ganska bra.
Senaste värdet: 44 %2013
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Tema TEMA.3.4
Senast uppdaterad: 2018-10-19
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Badvattenkvalitet

Information