Sjöar i Stockholm

Här redovisas miljötillstånd och åtgärdsarbete för Stockholms sjöar och Mälarvikar.
Tema TEMA.3.1
Senast uppdaterad: 2018-12-14
Kontakt
Tema

Nyheter

God vattenkvalitet värt miljarder för stockholmarna

Att Stockholms sjöar och vattendrag mår bra är mycket värdefullt för Stockholms invånare. En ny rapport som staden låtit göra visar att stockholmarna värderar god vattenkvalitet så högt att det trots kostnaderna är en samhällsekonomisk vinst att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. (Feb 2017)

Dokument