Magelungen

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god
Magelungen är sjö söder om Stockholm som tillsammans med Forsån ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Både i sjön och vattendraget är övergödning ett problem och fosforhalterna i vattnet är höga liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten, sediment och fisk.

Lokalt åtgärdsprogram

Länkar

Aktuell badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Här kan du ta del av de senaste provresultaten.
Vattenområde TEMA.3.1.24
Senast uppdaterad: 2020-12-17
Kontakt
Tema