Sicklasjön

Foto på Sicklasjön
Foto: Johan Pontén

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Sicklasjön (eller Långsjön) är en del av Järlasjön, som den är förbunden med via ett smalt sund i öster. Större delen av sjön ligger inom Nacka kommun, den sydvästra delen tillhör Stockholm. Norra sidan upptas av bebyggelse och vägar. Södra sidan är till största delen oexploaterad och vetter mot Hammarbybacken och Nackareservatet.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Indikatorer - ekologisk status

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.15.1 Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 56 µg/l2016

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.15.2 Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,1 m2016

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.15.3 Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 68 µg/l2016

Försurning, sjöar

Indikator TEMA.3.1.15.4 Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 8,2 pH2016

Indikatorer - kemisk status

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 Blyhalter i ytsediment
Senaste värdet: 310 µg/g ts2002

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 Kadmiumhalt i ytsediment
Senaste värdet: 4,0 µg/g ts2002

Övriga indikatorer

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.15.11 Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Senaste värdet: 1,0 mg/l2016

Bakterier, sjöar

Indikator TEMA.3.1.15.12 Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.
Senaste värdet: 0,8 10-log/100 ml2016

DEHP i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 DEHP i ytsediment
Senaste värdet: 11 µg/g ts2002

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.8 Kopparhalt i ytsediment
Senaste värdet: 310 µg/g ts2002

Krom i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.9 Kromhalter i ytsediment
Senaste värdet: 110 µg/g ts2002

Kvicksilver i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 Kvicksilverhalter i ytsediment
Senaste värdet: 1,4 µg/g ts2002

Nickel i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 Nickelhalter i ytsediment
Senaste värdet: 49 µg/g ts2002

Nonylfenol i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 Nonylfenol i ytsediment (ng/g TS)
Senaste värdet: 1800 ng/g ts2002

PAH i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 PAH-halter i ytsediment (summa 16)
Senaste värdet: 3,2 µg/g ts2002

PCB i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 PCB i ytsediment (summa 7)
Senaste värdet: 84 ng/g ts2002

PentaBDE i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.13 PentaBDE i ytsediment (ng/g ts)
Senaste värdet: 0,8 ng/g ts2002

Zink i sediment

Indikator TEMA.3.1.15.10 Zinkhalt i ytsediment
Senaste värdet: 1400 µg/g ts2002
Delområde TEMA.3.1.15
Senast uppdaterad: 2017-08-15
Kontakt

Dokument

32 prioriterade ämnen 2002

Undersökning av 32 prioriterade ämnen i EU:s vattendirektiv genomförda ytsediment i Stockholm och angränsande Östersjökusten.

Mer information

Karta Nackareservaten

Informationsskylt om naturreservaten i Stockholms och Nacka kommuner med detaljerad karta över området.