Råcksta Träsk


Foto: Johan Pontén
Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej
Råcksta träsk är en grund sjö som ligger i Grimsta naturreservat. Sjön är idag påverkad av höga halter miljögifter och näringsämnen. Näringsämnen bidrar till en större tillväxt av växtplankton som leder till påverkan på vattenvegetationen, ljusförhållandena, syrgasförhållanden och bottenlevande djur. Miljögifter som förekommer i förhöjda halter sjön är antracen, TBT, koppar, PFOS och PBDE.

Styrdokument

Delmål TEMA.3.1.25
Senast uppdaterad: 2021-02-18
Kontakt
Tema