Långsjön


Foto: Magnus Sannebro
Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god
Långsjön är en övergödd sjö och har även problem med för höga halter av miljögifter i vatten och sediment. Att åtgärda dagvattnets tillförsel av näringsämnen och miljögifter är den största utmaningen för att Långsjön ska kunna nå god vattenstatus till år 2027.
Vattenområde TEMA.3.1.23
Senast uppdaterad: 2021-02-18
Kontakt
Tema