Mälaren - Ulvsundasjön

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Vattenförekomsten Mälaren - Ulvsundasjön består av tre vattenområden.

Fakta om miljön

Delområde TEMA.3.1.12
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Kontakt

Miljöövervakning