Klimat- och väderstatistik

Bild på SLB:s mätstation Torkel Knutssonsgatan
Foto: Lars Törnquist

Att övervaka klimatförändringar innebär att observera väder under lång tid, oftast flera decennier, för att kunna analysera trender. Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm, främst baserat på data från SMHI:s mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm.

Klimatet beskrivs av de statistiska mått som vädret har på en viss plats eller område för en period på minst några decennier. Att övervaka klimatförändringar innebär alltså att observera väder under lång tid. Genom ökad kunskap om den naturliga variationen i dagens klimat kan prognoser om framtida klimatförändringar sättas in i ett sammanhang. Övervakningen utgör också ett stöd för stadens arbete med klimatanpassning. Särskilt förekomsten av extrema väderhändelser och dess effekter är intressant att analysera.

Framtagande av klimatindikatorer gör att förändringarna kan följas och presenteras på ett pedagogiskt sätt. Man bör då man observera att mätserierna är olika långa. Det beror bland annat på att SMHI gradvis har gjort mer data tillgängligt från sina mätstationer.

För medeltemperatur och nederbörd redovisas dels årsvärden och dels medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Som komplement till mätserien över medeltemperatur i Stockholm redovisas också en längre mätserie över korrigerad medeltemperatur, som kompenserar för den s.k. värmeöeffekten i tätbebyggd miljö. Denna dataserie är framtagen av Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Temperatur

Högsommardagar

Indikator TEMA.1.2.3 Antal högsommardagar vid Observatorielunden

Frostdagar

Indikator TEMA.1.2.4 Antal frostdagar vid Observatorielunden

Nederbörd

Årsnederbörd

Indikator TEMA.1.2.5 Årsnederbörd vid Observatorielunden

Nederbördsdagar

Indikator TEMA.1.2.13 Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden

Snö och is

Snödjup

Indikator TEMA.1.2.11 Maximalt snödjup vid Observatorielunden, perioden december-april

Isläggning på Mälaren

Indikator TEMA.1.2.15 Antal dagar per år med istäcke på Östra Mälaren vid mätstationen Skarven

Solstrålning

Soltimmar

Indikator TEMA.1.2.6 Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden

Solinstrålning

Indikator TEMA.1.2.7 Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden

Hydrologi

Delområde TEMA.1.2
Senast uppdaterad: 2018-01-30
Kontakt

klart.se

 

Nyheter

Dokument

Länkar

Mer information

Framtidens klimat i Stockholm

Kort sammanfattning av de senaste prognoserna för hur klimatet i Stockholms län kommer att förändras till år 2100.