Klimat- och väderstatistik

Bild på SLB:s mätstation Torkel Knutssonsgatan
Foto: Lars Törnquist

Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm, främst baserat på data från SMHI:s mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm. Klimatstatistiken omfattar uppgifter om medeltemperatur och nederbörd, högsommar- och frostdagar, solinstrålning samt hydrologi.

Klimatet beskrivs av de statistiska mått som vädret har på en viss plats eller område för en
period på minst några decennier. Att observera klimat innebär alltså att observera väder under lång tid. När man studerar de olika klimatparametrarna bör man observera att mätserierna är olika långa. Det beror bland annat på att SMHI gradvis har gjort mer data tillgängligt från sina mätstationer.

För medeltemperatur och nederbörd redovisas dels årsvärden och dels medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Som komplement till mätserien över medeltemperatur i Stockholm redovisas också en längre mätserie över korrigerad medeltemperatur, som kompenserar för den s.k. värmeöeffekten i tätbebyggd miljö. Denna dataserie är framtagen av Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Sidan om klimat- och väderstatistik är under utveckling, informationen kommer löpande att kompletteras med data om säsongsvariationer samt extrema väderhändelser, såsom kraftig nederbörd, värmeböljor och vattennivåer i sjöar och hav.

Temperatur

Medeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.1 Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden.

Högsommardagar

Indikator TEMA.1.2.3 Antal högsommardagar vid Observatorielunden.

Frostdagar

Indikator TEMA.1.2.4 Antal frostdagar vid Observatorielunden.

Nederbörd

Årsnederbörd

Indikator TEMA.1.2.5 Årsnederbörd vid Observatorielunden.

Solstrålning

Soltimmar

Indikator TEMA.1.2.6 Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden.

Solinstrålning

Indikator TEMA.1.2.7 Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden.

Hydrologi

Delområde TEMA.1.2
Senast uppdaterad: 2016-11-24
Kontakt

klart.se

 

Nyheter

Dokument

Länkar

Mer information

Framtidens klimat i Stockholm

Kort sammanfattning av de senaste prognoserna för hur klimatet i Stockholms län kommer att förändras till år 2100.