Utsläpp av växthusgaser

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor Matejic
Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare.
Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. 2023 är målet 1,5 ton per stockholmare. Stadens långsiktiga klimatmål är att Stockholm ska vara fossilfri 2040. Bland annat ska Stockholm satsa på förnybara energikällor, energieffektiva åtgärder och hållbara transporter utan fossila bränslen.

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser

IndikatorTEMA.1.1.2 Utsläpp av växthusgaser per invånare inom Stockholms geografiska område.
Senaste värdet: 1,9 ton/invånare2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Växthusgasutsläpp från transporter

IndikatorTEMA.1.1.4 Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm.
Senaste värdet: 0,98 ton CO2e/inv2018
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000

Utsläpp från flygresor

IndikatorTEMA.1.1.11 Utsläpp av växthusgaser från flygresor per invånare
Senaste värdet: 1,09 ton/invånare2019
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Tema TEMA.1.1
Senast uppdaterad: 2020-12-15
Kontakt
Tema

Nyheter

Dokument

Fakta

Länkar