Högsommardagar

Högsommardagar är dygn då maximitemperaturen är minst 25,0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. I denna indikator redovisas antal högsommardagar per år sedan 2002.

Den högsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är 35,4°C, vilket registrerades 1975.

Antal högsommardagar vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att variationerna är mycket stora från år till år. 2014 var ett rekordvarmt år i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen (8,8°C), och antalet högsommardagar var också stort. 2015 var sett till årsmedeltemperatur nästan lika varmt, 8,7°C, men antalet högsommardagar var relativt få beroende på en kall sommar. Däremot var vinterhalvåret betydligt varmare än normalt.

Åren 2002 och 2006 hade många högsommardagar, båda dessa år var också årsmedeltemperaturen betydligt över den normala (referensperioden 1961-1990), dock inte lika hög som 2014. Under 2017 hade Stockholm endast 8 högsommardagar, vilket är bland de lägsta värdena för tidsserien.

2018 var tillsammans med 2014 det hittills varmaste året som uppmätts i Stockholm, med en årsmedeltemperatur på 8,8°C. Stora delar av sommaren 2018 var extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige. Även maj månad var mycket varm, vilket medförde att Stockholm sammanlagt hade 56 högsommardagar 2018.

Stockholm hade hela 18 dagar med en temperatur på minst 30°C, vilket också är nytt rekord. Årets högsta temperatur uppmättes till 33,5°C, den 26 juli.

Indikator TEMA.1.2.3
Senast uppdaterad: 2019-03-29

Länkar

Mer information