Frostdagar

Frostdag är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperaturen är under 0.0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Antal frostdagar vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar tydligt att det finns en stor naturlig variation från år till år. 2014 var det varmaste året hittills i Stockholm sedan 1901, enligt SMHI:s klimatstatistik. Detta medförde att antalet frostdagar var rekordlågt, endast 53 dagar, vilket är hälften av föregående års. 2010 var däremot ett ovanligt kallt år, vilket resulterade i hela 136 frostdagar. År 2016 var det 86 frostdagar i Stockholm.
Indikator TEMA.1.2.4
Senast uppdaterad: 2017-04-03