Frostdagar

Frostdag är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperaturen är under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. I denna indikator redovisas antal frostdagar årligen sedan 2002.

Den lägsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är -28,2°C, vilket registrerades 1942.

Antal frostdagar vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att det finns en stor naturlig variation från år till år. 2014 var det varmaste året hittills i Stockholm sedan 1901, enligt SMHI:s klimatstatistik. Detta medförde att antalet frostdagar var rekordlågt, endast 53 dagar, vilket är hälften av föregående års. 2010 var däremot ett ovanligt kallt år, vilket resulterade i hela 136 frostdagar.

År 2017 var det 85 frostdagar i Stockholm. Årets kallaste dag inträffade den 6 januari då minimitemperaturen var -13,7°C.

Indikator TEMA.1.2.4
Senast uppdaterad: 2019-01-21