Frostdagar

Frostdag är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperaturen är under 0.0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Antal frostdagar vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar tydligt att det finns en stor naturlig variation från år till år. 2014 var det varmaste året hittills i Stockholm sedan 1901, enligt SMHI:s klimatstatistik. Detta medförde att antalet frostdagar var rekordlågt, endast 53 dagar, vilket är hälften av föregående års. Även 2015 var ett mycket varmt år sett till årsmedeltemperaturen, antalet frostdagar var därmed lågt. 2010 var däremot ett ovanligt kallt år, vilket resulterade i hela 136 frostdagar.
Indikator TEMA.1.2.4
Senast uppdaterad: 2017-01-17