Frostdagar

Frostdag är dygn (från kl 19 till kl 19) då minimitemperaturen är under 0.0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. I denna indikator redovisas antal högsommardagar per år sedan 2002.

Den lägsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är -28,2°C, vilket registrerades 1942.

Antal frostdagar vid Observatorielunden
Datum Värde (dagar)
2002 104
2003 99
2004 103
2005 99
2006 95
2007 81
2008 62
2009 89
2010 136
2011 92
2012 107
2013 101
2014 53
2015 61
2016 86
2017 85
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att det finns en stor naturlig variation från år till år. 2014 var det varmaste året hittills i Stockholm sedan 1901, enligt SMHI:s klimatstatistik. Detta medförde att antalet frostdagar var rekordlågt, endast 53 dagar, vilket är hälften av föregående års. 2010 var däremot ett ovanligt kallt år, vilket resulterade i hela 136 frostdagar.

År 2017 var det 85 frostdagar i Stockholm. Årets kallaste dag inträffade den 6 januari då minimitemperaturen var -13,7°C.

Indikator TEMA.1.2.4
Senast uppdaterad: 2018-04-13