Soltimmar

Antalet soltimmar registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Det årliga normalvärdet för denna mätstation är 1821 soltimmar, beräknat för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsvärde är 2193 soltimmar, vilket registrerades 1959. Det lägsta årsvärdet, 1378 soltimmar, uppmättes 1912.

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden
Färgruta Årsvärden
Färgruta Största sedan 1908
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Minsta sedan 1908
Datakälla: SMHI

Kommentar

Antalet soltimmar 2016 var 1980 vilket är över normalvärdet för referensperioden 1961-1990. Det råder inte något tydligt samband mellan soltimmar och årsmedeltemperatur. 2010 var ett ovanligt kallt år, medan 2014 var det hittills varmaste året i Stockholm. Trots detta var antalet soltimmar något fler under 2010. Det är främst milda vintrar som påverkar årsmedeltemperaturen i Stockholm.

Se länk till höger om årsmedeltemperaturen i Stockholm.
Indikator TEMA.1.2.6
Senast uppdaterad: 2017-04-03

Länkar

Mer information