Årsnederbörd

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Den årliga medelnederbörden för mätstationen i Observatorielunden är 539 mm, beräknad för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsnederbörd är 801 mm, vilket registrerades 1960. Den lägsta årsnederbörden, 357 mm, uppmättes 1901.

Årsnederbörd vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att variationen i nederbörd kan vara stor från år till år. Trenden för perioden 1961-2017 visar på en viss ökning av årsnederbörden i Stockholm, +6 %. Om man tittar på medelvärdet för de senaste tio åren ses en tydligare trendökning i nederbörd. Åren med låg årsnederbörd verkar också ha blivit ovanligare. Senaste gången som årsnederbörden var mindre än 400 mm var 1996.

Årsnederbörden 2012 låg mycket över genomsnittet 1961-1990. Nederbörden detta år var nära det högsta värdet under hela 1900-talet (se ovan). 2015 var också ett nederbördsrikt år i Stockholm, i september inträffade ett kraftigt regnväder i nordvästra Stockholm som gav en dygnsnederbörd på upp till 70-80 mm. Detta medförde bland annat att Bällstaån svämmade över vilket orsakade många källaröversvämningar i omgivande bostadsområden.

Årsnederbörden för 2017 var 557 mm, vilket är nära medelvärdet för referensperioden.

Dokument

Mer information