Årsnederbörd

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Den årliga medelnederbörden för mätstationen i Observatorielunden är 539 mm, beräknad för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsnederbörd är 801 mm, vilket registrerades 1960. Den lägsta årsnederbörden, 357 mm, uppmättes 1901.

Årsnederbörd vid Observatorielunden
Färgruta Årsvärden
Färgruta Minsta sedan 1901
Färgruta Normalvärde 1961-1990
Färgruta Största sedan 1901
Färgruta Linjär trend
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att variationen i nederbörd kan vara stor från år till år. Trendlinjen för hela tidsperioden visar på en svag ökning av årsnederbörden i Stockholm. Om man tittar på medelvärdet för de senaste tio åren ses en tydligare trendökning i nederbörd. Åren med låg årsnederbörd verkar också ha blivit ovanligare. Senaste gången som årsnederbörden var mindre än 400 mm var 1996.

Årsnederbörden 2012 låg mycket över genomsnittet 1961-1990. Nederbörden detta år var nära det högsta värdet under hela 1900-talet (se ovan). För 2015 var nederbörden 656 mm vilket är betydligt över medelvärdet för referensperioden 1961-1990. 2015 var därmed ett av de nederbördsrikaste åren i Stockholm den senaste 50-årsperioden.

I början av september 2015 inträffade ett kraftigt regnväder i nordvästra Stockholm som gav en dygnsnederbörd på upp till 70-80 mm. Detta medförde bland annat att Bällstaån svämmade över vilket orsakade många källaröversvämningar i omgivande bostadsområden.

Indikator TEMA.1.2.5
Senast uppdaterad: 2017-03-03

Dokument

Mer information