Årsnederbörd

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Den årliga medelnederbörden för mätstationen i Observatorielunden är 539 mm, beräknad för referensperioden 1961-1990. Högsta uppmätta årsnederbörd är 801 mm, vilket registrerades 1960. Den lägsta årsnederbörden, 357 mm, uppmättes 1901.

Årsnederbörd vid Observatorielunden
Mätområde Datum Värde (mm)
Årsvärden 1961 620
Årsvärden 1962 606
Årsvärden 1963 520
Årsvärden 1964 376
Årsvärden 1965 581
Årsvärden 1966 552
Årsvärden 1967 623
Årsvärden 1968 578
Årsvärden 1969 431
Årsvärden 1970 469
Årsvärden 1971 491
Årsvärden 1972 441
Årsvärden 1973 440
Årsvärden 1974 685
Årsvärden 1975 384
Årsvärden 1976 464
Årsvärden 1977 615
Årsvärden 1978 530
Årsvärden 1979 599
Årsvärden 1980 668
Årsvärden 1981 643
Årsvärden 1982 461
Årsvärden 1983 481
Årsvärden 1984 632
Årsvärden 1985 552
Årsvärden 1986 622
Årsvärden 1987 473
Årsvärden 1988 614
Årsvärden 1989 385
Årsvärden 1990 644
Årsvärden 1991 556
Årsvärden 1992 554
Årsvärden 1993 608
Årsvärden 1994 618
Årsvärden 1995 600
Årsvärden 1996 373
Årsvärden 1997 528
Årsvärden 1998 587
Årsvärden 1999 549
Årsvärden 2000 601
Årsvärden 2001 579
Årsvärden 2002 481
Årsvärden 2003 479
Årsvärden 2004 533
Årsvärden 2005 558
Årsvärden 2006 549
Årsvärden 2007 502
Årsvärden 2008 634
Årsvärden 2009 530
Årsvärden 2010 553
Årsvärden 2011 479
Årsvärden 2012 779
Årsvärden 2013 457
Årsvärden 2014 614
Årsvärden 2015 656
Årsvärden 2016 472
Årsvärden 2017 557
Linjär trend 1961 530
Linjär trend 2017 564
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att variationen i nederbörd kan vara stor från år till år. Trenden för perioden 1961-2017 visar på en viss ökning av årsnederbörden i Stockholm, +6 %. Om man tittar på medelvärdet för de senaste tio åren ses en tydligare trendökning i nederbörd. Åren med låg årsnederbörd verkar också ha blivit ovanligare. Senaste gången som årsnederbörden var mindre än 400 mm var 1996.

Årsnederbörden 2012 låg mycket över genomsnittet 1961-1990. Nederbörden detta år var nära det högsta värdet under hela 1900-talet (se ovan). 2015 var också ett nederbördsrikt år i Stockholm, i september inträffade ett kraftigt regnväder i nordvästra Stockholm som gav en dygnsnederbörd på upp till 70-80 mm. Detta medförde bland annat att Bällstaån svämmade över vilket orsakade många källaröversvämningar i omgivande bostadsområden.

Årsnederbörden för 2017 var 557 mm, vilket är nära medelvärdet för referensperioden.

Dokument

Mer information