Skyfall

Mörka moln över Riddarfjärden
Foto: Yanan Li
Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Det uppstår ofta översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Skyfall inträffar främst under sommaren, i samband med åskväder.

När en större mängd nederbörd faller på kort tid brukar det kallas för ett skyfall, eftersom regnet upplevs som häftigt och kraftigt. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Skyfall som uppfyller SMHI:s första definition är relativt ovanliga, därför används ibland även definitionen minst 15 mm regn på 15 min. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder som ger kraftiga regnskurar.

Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. I stadsmiljön kan stora vattensamlingar bildas i instängda områden där vattnet inte kan rinna undan. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, såsom vägar, parkeringsplatser och takytor. Skyfall är så stora regn att vårt avloppsledningsnät inte är dimensionerat för att hantera dessa extrema situationer. Ledningsnätet riskerar därför att översvämmas vilket kan orsaka källaröversvämningar i bostadshus.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur medför också ökad och mer intensiv nederbörd. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka i framtiden. Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 bedöms årsnederbörden öka med 20-30 procent till år 2100. De extrema skyfallen blir också vanligare. Den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent.

Enligt SMHI visar nya körningar av klimatmodeller under 2018 att framtida skyfall kan bli ännu kraftigare än vad dagens prognoser förutspår. Arbetet med klimatanpassning kan alltså behöva ta hänsyn till ännu mer extrema nederbördstillfällen i framtiden.

Indikatorer

Årsnederbörd

IndikatorTEMA.1.3.3.3 Årsnederbörd vid Observatorielunden

Kraftig dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.3.3.4 Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd, vid Observatorielunden

Maximal dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.3.3.5 Årets största dygnsnederbörd, Observatorielunden och samtliga mätstioner
Tema TEMA.1.3.3
Senast uppdaterad: 2021-01-21
Kontakt

Skyfallsmodellering

Stockholms skyfallsmodell

Skyfallsmodellering för Stockholms stad - simulering av ett 100-årsregn i ett framtida klimat (år 2100).

Nyheter

Dagvattenstrategi

Riktlinjer

Fakta

Dokument

Länkar