Säsongsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Säsongsmedelvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Det finns en separat indikator för årsmedeltemperatur på startsidan för Klimat- och väderstatistik. Här finns också en mätserie över korrigerad medeltemperatur som tar hänsyn till den s.k. värmeöeffekten.

Temperatur vid Observatorielunden, säsongsmedelvärden
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Årsmedeltemperaturen i Stockholm för referensperioden 1961-1990 var 6,6°C. Uppdelat per säsong var medeltemperaturen under vintern: -2,3°C, våren: 5,1°C, sommaren: 16,3°C och hösten: 7,3°C. Den generella trenden är att medeltemperaturen har ökat under alla årstider sedan 1900-talets början.

När man jämför perioden 1961-1990 med 1991-2018 så har årsmedeltemperaturen i Stockholm ökat med 1,1°C. Temperaturen har ökat under alla fyra årstider. Den största temperaturökningen har inträffat under vintern (DJF) där medeltemperaturen har ökat med 1,6°C. Ökningen under våren (MAM) var 1,3°C , för sommaren (JJA) 1,0°C och för hösten (SON) 0,7°C.

Stora delar av sommaren 2018 var extremt varm i Stockholm, där särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som noterats i Sverige.

Indikator TEMA.1.2.10
Senast uppdaterad: 2019-05-22

Dokument

Mer information