Säsongsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Säsongsmedelvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Det finns en separat indikator för årsmedeltemperatur, se länk på sidan under "Mer information". Här finns också en mätserie över korrigerad medeltemperatur som tar hänsyn till den s.k. värmeöeffekten.

Temperatur vid Observatorielunden, säsongsmedelvärden
Årstid Senaste värdet (°C) Datum
Vinter  0,7 2017
Vår  6,5 2017
Sommar  16,5 2017
Höst  8,3 2017
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Årsmedeltemperaturen i Stockholm för referensperioden 1961-1990 var 6,6°C. Uppdelat per säsong var medeltemperaturen under vintern: -2,3°C, våren: 5,1°C, sommaren: 16,3°C och hösten: 7,3°C. Den generella trenden är att medeltemperaturen har ökat under alla årstider sedan 1900-talets början.

Om man jämför perioden 1961-1990 med 1991-2015 så har årsmedeltemperaturen ökat med 1,1°C i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla fyra årstider. Den största temperaturökningen har inträffat under vintern där medeltemperaturen har ökat med 1,5°C. Ökningen under våren var 1,2°C , för sommaren 0,9°C och för hösten 0,7°C.

Indikator TEMA.1.2.10
Senast uppdaterad: 2018-04-18

Dokument

Mer information