Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtsäsong

Indikator TEMA.1.2.27

Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. Den meteorologiska växtsäsongen brukar definieras som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger ett visst gränsvärde. Växtsäsong kallas även för vegetationsperiod, här har vi valt att använda begreppet växtsäsong.

SMHI använder vanligen följande definition på växtsäsong (vegetationsperiod), där den är definierad som skillnaden mellan sluttidpunkt och starttidpunkt: ”Starttidpunkt är första dagen på året i en sammanhängande fyradagarsperiod då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C. Sluttidpunkt är sista dagen i årets sista fyradagarsperiod med dygnsmedeltemperatur över 5°C.”

Medelvärdet för växtsäsongens längd under den nya normalperioden 1991-2020 var 236 dygn.

Längden på årets växtsäsong vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
218 dygn (2023).
Utgångsvärde:
164 dygn (1941).
Normalvärde 1991-2020:
236 dygn.

Kommentar

Växtsäsongens längd varierar relativt mycket från år till år. För mätstationen Observatorielunden var längden på växtsäsongen i genomsnitt 219 dygn under referensperioden 1961–1990, jämfört med 236 dygn under den nya normalperioden 1991–2020. Den genomsnittliga längden på växtsäsongen var således 17 dygn längre, vilket motsvarar en ökning med 8 procent.

Ökningen av växtsäsongens längd beror främst på att den börjar tidigare på året. Från att oftast ha börjat i april under perioden 1961–1990, till att börja i mars lika ofta som april under perioden 1991–2020. Slutet av växtsäsongen skiljer endast några få dagar i genomsnitt mellan perioderna 1961–1990 och 1990–2020.

Tidsseriens kortaste växtsäsong var år 1941, då den endast varade i 164 dygn. Tidsseriens längsta växtsäsong uppgår till 310 dygn, och uppmättes år 2005.

SLU ansvarar för det Svenska fenologinätverket, där biologiska data samlas in om årstidsvariationer. Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger, läs mer här.

Uppdaterad: 2024-04-03