Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Säsongsnederbörd

Indikator TEMA.1.2.22

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn.

Säsongsvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsnederbörd årsvis, med start år 1961. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Medelvärden för den nya normalperioden 1991-2020 var för vintern 113 mm, våren 90 mm, sommaren 189 mm och hösten 152 mm.

Säsongsnederbörd vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI

Kommentar

Vid en jämförelse av årstiderna framgår att mest nederbörd faller under sommaren (juni-aug) medan våren (mars-maj) är den torraste årstiden i Stockholm. Hösten (sept-nov) är också en nederbördsrik årstid. Sommaren uppvisar den största variationen mellan olika år, medan våren har den minsta variationen från år till år.

När man jämför medelvärdena för referensperioden 1961-1990 med den nya normalperioden 1991-2020 så ser man vissa förändringar. Nederbörden under våren har ökat med 4 %, och för sommaren är ökningen 3 %. Under hösten har nederbörden däremot minskat med 3 %. För vintern är nederbörden helt oförändrad.

Augusti är den nederbördsrikaste månaden i Stockholm, med i genomsnitt 66 mm nederbörd för perioden 1991-2020. Även juni och juli har över 60 mm nederbörd i snitt. De torraste månaderna är februari, mars och april, där medelvärdet är 27-29 mm. Den största nederbörd som registrerats en enskild månad i Stockholm var 176 mm i juli 1961, som minst var det i mars 2022 då endast 0,4 mm nederbörd föll.

Uppdaterad: 2023-05-24