Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nollgenomgångar

Indikator TEMA.1.2.30

Nollgenomgångar definieras av SMHI som antalet dagar då dygnets högsta temperatur, uppmätt två meter över marken, är över 0°C under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Indikatorn nollgenomgångar är enligt SMHI viktig eftersom frekventa temperaturväxlingar runt 0°C kan få konsekvenser för till exempel väghållningen. Risken för halka ökar med hög frekvens av nollgenomgångar. Även jordbruket påverkas av att temperaturen pendlar runt 0°C.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 58 nollgenomgångar per år.

Antal dagar där temperaturen varit både över och under noll grader

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
65 dygn (2022).
Utgångsvärde:
83 dygn (1941).
Normalperiod 1991-2020:
58 dygn.

Kommentar

Antalet nollgenomgångar för mätstationen Observatorielunden var 65 dygn per år under referensperioden 1961–1990, jämfört med 58 dygn per år under den nya normalperioden 1991–2020. Detta utgör en minskning med 11 procent. Antalet nollgenomgångar har alltså blivit färre i Stockholm i takt med att medeltemperaturen har ökat.

År 2014 registrerades det lägsta värdet 29 nollgenomgångar, medan det som mest varit 86 st. vilket skedde 1944.

Uppdaterad: 2023-05-17