Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nollgenomgångar

Indikator TEMA.1.2.30

Nollgenomgångar definieras av SMHI som antalet dagar då dygnets högsta temperatur, uppmätt två meter över marken, är över 0°C under samma dygn som dygnets lägsta temperatur varit under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Indikatorn nollgenomgångar är enligt SMHI viktig eftersom frekventa temperaturväxlingar runt 0°C kan få konsekvenser för till exempel väghållningen. Risken för halka ökar med hög frekvens av nollgenomgångar. Även jordbruket påverkas av att temperaturen pendlar runt 0°C.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 65 nollgenomgångar per år.

Antal dagar där temperaturen varit både över och under noll grader

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
36 dygn (2020).
Utgångsvärde:
83 dygn (1941).
Normalperiod 1961-1990:
65 dygn.

Kommentar

Antalet nollgenomgångar för mätstationen Observatorielunden var 65 dygn per år under referensnormalperioden 1961–1990, jämfört med 58 dygn per år under perioden 1991–2020. Detta utgör en minskning med 11 %. Antalet nollgenomgångar har alltså blivit färre i Stockholm i takt med att medeltemperaturen har ökat.

År 2014 registrerades det lägsta värdet 29 nollgenomgångar, medan det som mest varit 86 st. vilket skedde 1944.

Uppdaterad: 2021-04-15