Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Säsongsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.10

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Data över månadsmedeltemperatur finns tillgängligt för perioden 1756 till nutid, datasetet har sammanställts av Anders Moberg vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Här redovisas mätdata från 1900-talets början.

Säsongsmedelvärden har beräknats för de fyra årstiderna: vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-augusti) och höst (september-november). Indikatorn visar förändringar i säsongsmedeltemperatur årsvis, med start år 1900. För att se endast en årstid, klicka i rutan "Välj årstid" i diagrammet.

Det finns en separat indikator för årsmedeltemperatur på startsidan för Klimat- och väderstatistik. Här finns också en mätserie över korrigerad medeltemperatur som tar hänsyn till den s.k. urbana värmeöeffekten.

Temperatur vid Observatorielunden, säsongsmedelvärden

Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms Universitet.

Kommentar

Årsmedeltemperaturen i Stockholm för den nya normalperioden 1991-2020 var 7,9°C. Uppdelat per säsong var medeltemperaturen under vintern: -0,5°C, våren: 6,5°C, sommaren: 17,4°C och hösten: 8,1°C. Den generella trenden är att medeltemperaturen har ökat under alla årstider sedan 1900-talets början.

När man jämför referensperioden 1961-1990 med den nya normalperioden 1991-2020 så har årsmedeltemperaturen i Stockholm ökat med 1,2°C. Temperaturen har ökat under alla fyra årstider. Den största temperaturökningen har inträffat under vintern (DJF) där medeltemperaturen har ökat med 1,8°C. Ökningen under våren (MAM) var 1,3°C , för sommaren (JJA) 1,0°C och för hösten (SON) 0,8°C.

År 2020 var rekordvarmt i Stockholm med en årsmedeltemperatur på hela 9,7°C. Den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter i södra Sverige 2020. Medeltemperaturen för vintern (dec-febr) var hela 3,3°C, vilket är rekord för Stockholm. Även hösten (sept-nov) var ovanligt varm detta år.

Den varmaste sommaren hittills i Stockholm inträffade 2018, som var extremt varm, särskilt medeltemperaturen i juli var rekordvarm (22,5°C). Detta är enligt SMHI även den högsta månadsmedeltemperatur som uppmätts i Sverige.

Uppdaterad: 2023-05-17