Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Frostdagar

Indikator TEMA.1.2.4

Frostdag är dygn då minimitemperaturen, uppmätt 2 meter över marken, är under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen Observatorielunden i centrala Stockholm. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår år 1941.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 93 frostdagar per år.

Antal frostdagar vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
88 dagar (2022).
Utgångsvärde:
168 dagar (1941).
Normalvärde 1991-2020:
93 dagar.

Kommentar

Tidsserien visar att det kan vara en betydande naturlig variation från år till år, men att trenden är minskande. Antalet frostdagar för mätstationen Observatorielunden var i genomsnitt 116 dagar per år för referensperioden 1961–1990, jämfört med 93 dagar under den nya normalperioden 1991–2020. Detta utgör en minskning med med 20 procent.

År 2020 är det varmaste året som uppmätts i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta år inträffade endast 37 frostdagar, vilket är det lägsta antal som registrerats i hela tidsserien. Det högsta antalet frostdagar uppmättes år 1941 med 168 frostdagar.

Den lägsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är -28,2°C, vilket registrerades 1942. Årets kallaste dag 2022 inträffade den 17 december då minimitemperaturen var -11,8°C.

Uppdaterad: 2023-05-17